Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dwupokojowe mieszkanie na sprzedaż

Szukasz mieszkania? Gmina Paczków wystawiła po raz trzeci na sprzedaż dwupokojowy lokal mieszkaniowy.

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu nr 2 na parterze budynku mieszkalnego, przy ul. Daszyńskiego 32c w Paczkowie. Lokal stanowią dwa pokoje, ganek, przedpokój, łazienka z WC oraz kuchnia o łącznej powierzchni użytkowej 37,55 m2.

Z własnością lokalu związany jest udział w 25/100 we współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń oraz gruncie oznaczonym jako dz. 683/11 o pow. 0,0213 ha. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza za wspomniany lokal mieszkalny wynosi 25.200 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2016 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Miejskiego w Paczkowie najpóźniej do dnia 18 kwietnia br. do godz. 14:00.

Poniżej treść ogłoszenia:

Wszystkie szczegółowe informacje znaleźć można w ogłoszeniu o przetargu na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.   

 

 

Wersja XML