Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisano umowę na przebudowę drogi w Kamienicy

18 maja 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Paczkowie Burmistrz Gminy Paczków Pan Artur Rolka podpisał umowę z firmą GRUNT Usługi Drogowe Jacek Toborek, wyłonioną w drodze postępowania przetargowego, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w Kamienicy położonej na części działki  nr 1536 w Kamienicy”.

Zgodnie z podpisaną umową Wykonawca zobowiązał się wykonać w/w inwestycję za kwotę 507 683,96 zł. Planowane zadanie ma być zakończone do końca września 2022 r.

Remont drogi zakłada przebudowę drogi wewnętrznej oraz przebudowę istniejących zjazdów wraz z przepustami.

Przypomnijmy, że inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,  w wysokości  400 549, 22 zł.

 

Brak opisu obrazka

 

 

Wersja XML