Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisano kolejną umowy na inwestycję drogową w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

25 maja 2022 r. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim została podpisana umowa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej położonej w Dziewiętlicach na działkach nr 496 i 498”.

W imieniu Burmistrza Gminy Paczków umowę podpisała Pani Iwona Cymara Sekretarz Gminy Paczków.

Remont drogi zakłada przebudowę drogi wewnętrznej - wymianę nawierzchni z masy bitumicznej oraz poszerzenie niektórych miejsc z mijankami dla samochodów.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,  w związku z wygenerowanymi oszczędnościami w ramach projektów wieloletnich,  w wysokości  264 006,00 zł.

 

 

 

Wersja XML