Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Przebudowa drogi wewnętrznej na części działki nr 1536 w Kamienicy”

 

„Przebudowa drogi wewnętrznej na części działki nr 1536 w Kamienicy”.

RO. 473-22-1.jpeg

Wartość dofinansowania – 400 549,22 zł

Całkowita wartość zadania –  512 160,58 zł

Opis projektu

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grub. podbudowy po zagęszczeniu 10 cm

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub. po  zagęszcz. 20 cm

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wiążąca o grub. 8 cm

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścieralna o grub. 4 cm

Wzmocnienie poboczy tłuczniem kamiennym niesortowanym 0-31,5 mm. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości gł. 40 cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grub. podbudowy po zagęszczeniu 10 cm

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub. po  zagęszcz. 20 cm

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wiążąca o grub. 8 cm

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścieralna o grub. 4 cm

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości gł. 40 cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grub. podbudowy po zagęszczeniu 10 cm

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 20 cm

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wiążąca o grub. 8 cmNawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścieralna o grub. 4 cm

Zadanie Gminy Paczków jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, będącego państwowym funduszem celowym.

Numer umowy o dofinansowanie i data podpisania: RFRD/2021/G/76/U/2022 z dnia 07.04.2022 r.

 

 

Wersja XML