Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nieruchomość gruntowa przy ulicy Krótkiej na sprzedaż

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Paczków, położonych w Paczkowie przy ul. Krótkiej, oznaczonych jako działki nr 266/3 o pow. 0,1421 ha i 266/4 o pow. 0,1090 ha.

Poniżej treść ogłoszenia:

 


Wszystkie szczegółowe informacje znaleźć można w ogłoszeniu o przetargu na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.  

 

 

 

Wersja XML