Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy.

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy.

Zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Lokal mieszkalny nr 7 położony w Paczkowie przy Rynku 54PDFRynek 54p7.pdf (191,60KB)

2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Kozielnie oznaczona numerem działki 180 o pow. 0,3000 ha.PDF180 Kozielno.pdf (387,55KB)

Zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:

1. Lokal mieszkalny nr 7 położony w Paczkowie przy ul. Kościuszki 10PDFKościuszki 10p7.pdf (186,33KB)

Dzierżawa na okres do 3 lat:

1. Nieruchomości gruntowe położone na terenie Gminy Paczków oznaczone numerem  działki 282/4, 549/35, 91, 683/6, 609/6, 609/8, 922/8, 549/20, 269, 1262/21PDFwykaz nieruchomości sesja.pdf (320,56KB)PDFwykaz dzierżaw.pdf (255,29KB)

Dzierżawa na okres 10 lat:

1. Nieruchomość gruntowa położona w Dziewiętlicach oznaczona numerem działki 460  PDFwykaz dzierżaw 10 letnia.pdf (255,36KB)

Wersja XML