Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowy samochód do odbioru i transportu odpadów komunalnych dla ZUK

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Paczkowie zakupił fabrycznie nowy pojazd specjalistyczny do wywozu odpadów komunalnych Mark Scania z zabudowa bezpylną jednokomorową z urządzeniem załadowczym o pojemności 16 m3., który pozwoli na sprawniejszy wywóz i zagospodarowanie odpadów na terenie Gminy Paczków, a tym samym przyczyni się do poprawy jakości usług świadczonych przez spółkę.                           

Ogólna wartość zakupu to 829 462,80 zł. 95% kwoty netto zakupu tj. 640 642,00 zł zostało sfinansowane z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.  Wkład własny spółki to kwota 33.718,00 zł. Pozostałe 155.102,80 zł to podatek VAT. W przypadku terminowych spłat rat pożyczki 5% zostanie umorzone.

W dniu 29 czerwca Burmistrz Gminy Paczków Pan Artur Rolka wraz z Prezes ZUK-u Sp. z o.o. Panią Joanną Zielińską przejechali rundę honorową wokół Rynku, testując nowy sprzęt.

 

Wersja XML