Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim.

"Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim"

W dniu 02 sierpnia 2022 r. została podpisana umowa partnerska nr IPS.4011-11-1/22 pomiędzy Gminą Paczków a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu na rzecz realizacji Projektu "Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XIV Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju Działanie 14.1 Opolskie solidarne z Ukrainą.

Nazwa zadania: Mieszkania dla migrantów wojennych  z Ukrainy w gminie Paczków.

W ramach zadania zostaną wyremontowane oraz doposażone 2 mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy, przebywających na terenie Gminy Paczków. Mieszkania powstaną na bazie zasobów gminy i każde z nich przeznaczone będzie dla 3 osób.

Zadanie zakłada także realizacje usług wspierających aktywność osób w mieszkaniach: np. praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, integracja osoby ze społecznością lokalną - zgodnie z potrzebami beneficjentów. Usługi wspierające będą realizowane, wg potrzeb przez OPS w Paczkowie.

Łączny budżet to 189 917,44 zł. Wkład własny – 0,00 zł (nie będzie wnoszony do projektu- mieszkania powstaną na bazie zasobów Gminy).  

 

Wersja XML