Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie Programu „Ciepłe Mieszkanie”

22 lipca 2022 roku został uruchomiony Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”, którego celem jest poprawa jakości powietrza  poprzez wymianę źródeł ciepła oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych  znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

W związku z możliwością przystąpienia Gminy Paczków do Programu proszę o zgłaszanie się osób chętnych, które w ciągu 3 lat (2023-2025) będą lub planują modernizować tj. wymieniać źródło ciepła na ekologiczne, wymieniać okna oraz drzwi  w swoich lokalach mieszkalnych i chciałyby skorzystać z możliwości dopłaty z Programu „Ciepłe Mieszkanie”. Druk zgłoszenia do Programu należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Miejskim w Paczkowie do 30 września 2022 roku. Złożenie deklaracji woli przystąpienia do Programu nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o dofinansowanie. Deklaracje złożone przez mieszkańców będą niezbędne do uzyskania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Informacje dotyczące Programu znajdują się na stronie:  https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/ .

PDFDeklaracja woli przystąpienia do Programu Priorytetowego.pdf (332,66KB)                                                                                                                    

 

 

Wersja XML