Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i najmu

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i najmu

Zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Lokal mieszkalny nr 6 położony w Paczkowie przy ul. Narutowicza 3-5 PDFwykaz - Narutowicza 3-5 p 6.pdf (108,51KB)

Zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:

1. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Paczkowie przy ul. Kościuszki 10 PDFKościuszki 10p1.pdf (185,78KB)

Zbycie w drodze zamiany w trybie bezprzetargowym:

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Paczkowie przy ul. rtm. Witolda Pileckiego oznaczona numerem działki 462/17 o pow. 0,1483 ha. PDFdz. 461p4.pdf (2,58MB)

Dzierżawa na okres do 3 lat:

1. Nieruchomości gruntowe położone na terenie Gminy Paczków oznaczone numerem działki: 142/1, 144/9, 333, 646/13, 371/8, 914/3, 171, 1093/7, 683/6, 682, 591/4, 785/4, 972, 785/4, 1093/7, 922/6, 311/1, 964, 88/4, 1055, 609/7, 1262/21, 379/34, 170/5 PDFwykaz - pierwsze.pdf (257,34KB), PDFwykaz dzierżaw - sesja 28.08.2022.pdf (337,87KB)

Najem na okres do 3 lat:

1. Lokal użytkowy położony w Paczkowie przy Rynku 1, działka 351  PDFwykaz - najem l. użytkowy.pdf (316,22KB)

Wersja XML