Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejna sesja Rady Miejskiej w Paczkowie za nami

Po przerwie wakacyjnej w czwartek 25.08.2022 r. o godz. 10.00 odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej w Paczkowie, w której uczestniczyło 12 radnych. Tradycyjnie obrady otworzył Przewodniczący Wiesław Barabasz, a następnie wybrano sekretarza obrad – Panią Ewę Szlosek, a także zatwierdzono protokół z poprzednich sesji.

Podczas sesji wręczone zostały gratulacje dla Pani Urszuli Marszałek obecnej Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Paczkowie, która wygrała konkurs na kolejną 5-cio letnią kadencję oraz Pani Katarzynie Jankiewicz, która wygrała konkurs na Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 3 w Paczkowie. Burmistrz Gminy Paczków wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej pogratulowali wygrania konkursów oraz życzyli pomyślności i sukcesów na stanowiskach dyrektorskich. 

Następnie Burmistrz Gminy Paczków Pan Artur Rolka przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym, przedstawił informację o trwających i zakończonych inwestycjach na terenie Gminy Paczków.

Po sprawozdaniu uchwalono  8 uchwał, które zostały w 100 % przegłosowane przez 12 radnych. Podjęto następujące  uchwały:

- w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego likwidacji połączenia kolejowego linii 137 Polanica Zdrój – Olsztyn,

- w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2022 r.,               

- w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Paczków,

  - w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Paczków,

   - w sprawie przyjęcia regulaminu zwiedzania Wieży Ratuszowej w Paczkowie,

  - w sprawie przyjęcia regulaminu zwiedzania Wieży Wrocławskiej w Paczkowie,-  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego,

  -  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gruntowych.

 

 

Wersja XML