Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozwój u dzieci kompetencji w zakresie wielojęzyczności

W ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy  opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja”,  przeprowadzone zostały zajęcia  w zakresie wielojęzyczności.

Zajęcia z języka angielskiego pozwalały na doskonalenie czterech podstawowych umiejętności językowych: czytania, mówienia, słuchania oraz pisania. Zajęcia sprzyjały również wzmocnieniu w uczniach wewnętrznej motywacji do nauki języka poprzez wprowadzenie elementów zabawy do nauczania, jak i uczenia się języka. Istotne elementy, które były kształtowane w pracy to: ćwiczenie poprawnej wymowy, akcentacji oraz intonacji poprzez ćwiczenia fonetyczne.

                                                                       

IMG-20220906-WA0071.jpeg

Wersja XML