Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Warsztaty plastyczno-manualne i rękodzieła w świetlicy

W ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy  opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja”,  przeprowadzone zostały warsztaty plastyczno-manualne i rękodzieła w świetlicy.

Podczas  zajęć dzieci poznają i  pogłębiają swoje talenty i pasje artystyczne, zgłębiają  techniki decoupage.

Warsztaty sprzyjają rozwojowi zdolności manualnych oraz osiąganiu satysfakcji z własnoręcznej pracy.

 Podczas zajęć panuje niepowtarzalna domowa atmosfera.

                                                                            

 

 

 

 

Wersja XML