Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przypomnienie o wniesieniu III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022r.

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że 30 września 2022 r. upływa termin wnoszenia trzeciej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Niedopełnienie w terminie opłaty skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń, chyba że przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności wniesie opłatę powiększoną o 30% tej opłaty (art.18 ust.12b w/w ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu   w trzeźwości).

Opłatę w należnej wysokości i nieprzekraczalnym terminie należy wpłacać w kasie lub na konto Urzędu Miejskiego w Paczkowie nr Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie 55 9588 0004 1720 0000 2000 0010. 

 

Wersja XML