Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wrześniowa sesja Rady Miejskiej w Paczkowie

W czwartek 22 września 2022 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie odbyła się sesja Rady Miejskiej, w której uczestniczyło 14 radnych. Obrady otworzył Przewodniczący Wiesław Barabasz, a następnie wybrano sekretarza – Panią Ewę Szlosek, a także zatwierdzono protokół z poprzednich sesji. Pan Burmistrz złożył wniosek o wprowadzenie do programu obrad sesji Uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, wprowadzając do wykazu przedsięwzięć dwie inwestycje w związku z tym dokonano zmiany łącznych nakładów finansowych. 

- „Budowa kamienicy na działce nr 367/5 w Paczkowie przy ul. Rynek w Paczkowie z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane dla osób starszych” - całkowity koszt inwestycji 4 089 000,00 zł
- „Przebudowa ulic Słonecznej i Bartosza Głowackiego w Paczkowie” - całkowity koszt inwestycji 2 921 598,52 zł.

Następnie Burmistrz Gminy Paczków Pan Artur Rolka przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym, przedstawił informację o trwających i zakończonych inwestycjach na terenie Gminy Paczków. Omówił sprawy związane z realizacją budżetu, między innymi poinformował, iż zaplanowano nadpłatę kredytu z 2023 roku w kwocie 1 498 704,00 zł. Budżet został zbilansowany przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 554 828,00 zł. Zaplanowano nadwyżkę operacyjną w kwocie 187 435,17 zł. Deficyt budżetu wynosi 5 435 755,00 zł.

Po sprawozdaniu uchwalono 3 uchwały, które zostały w 100 % przegłosowane przez 14 radnych. Podjęto następujące  uchwały:
- w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2022 r.,
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gruntowych,
- w sprawie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Podczas sesji  odczytane zostały również przez Panią Halinę Kruszewską oraz Ryszarda Czykiel wyniki konkursu na Limeryk o Paczkowie organizowany przez Stowarzyszenie PEGAZ we współpracy z Biblioteką Publiczną im. Jana Brzechwy w Paczkowie oraz pod patronatem Burmistrza Gminy Paczków. I miejsce i nagrodę w wysokości 500 zł — otrzymał Artur Kozłowski (z Ząbkowice Ślaskich) za limeryk pt. „Deweloperyk”, II miejsce i nagrodę w wysokości 400 zł — otrzymała Anna Dziedzic (z Krakowa) za limeryk pt. „Złotowłosa”, III miejsce i nagrodę w wysokości 300 zł — otrzymała Grażyna Antas (z Gdyni) za limeryk pt. „Eugeniusz Mazurkiewicz”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML