Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym

24 marca br. podczas Sesji Rady Miejskiej w Paczkowie Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka przedłożył Radzie Miejskiej oraz mieszkańcom sprawozdanie ze swojej działalności międzysesyjnej w okresie od 26 lutego do 24 marca 2016 r.

Wspomniał w nim m.in. o cyklicznych poniedziałkowych spotkaniach z mieszkańcami, a także naradach z naczelnikami i kierownikami jednostek, spotkaniami z Komendantami Straży i Policji, posiedzeniach Burmistrza oraz udziałach w pracach komisji Rady Miejskiej.


Burmistrz uczestniczył:

27.02.16r.

- w Walnym Zebraniu OSP Dziewiętlice,

- w Koncercie finałowym Ogólnopolskich Prezentacji Muzycznych TerePaczków 2016.

01.03.16r.

- w spotkaniu z przedstawicielami KRUS – szkolenie dla rolników i sołtysów z Gminy Paczków,

- w spotkaniu z dyrekcją, rodzicami oraz młodzieżą Szkół Stowarzyszeniowych z ul. Kościelnej 24.

03.03.16r.

-  w Komisji Oświaty.

04 – 07. 03.16r.

- w delegacji w powiecie sołecznickim na Litwie na zaproszenie Mera Sołecznickiego oraz Stowarzyszenia Wspólnota Polska z Opola.

9.03.16r.

- w spotkaniu z samorządowcami z Javornika – praca nad zamknięciem kluczowych działań przy projekcie dot. min. płyty rynku,  

- w kolegium burmistrza: akceptacja 7 sprawozdań z realizacji pożytku publicznego, wnioski komisji mieszkaniowej (zmiana procedur zwiększyła dostępność do praw dot. przyznania mieszkania).

10.03.16r.

- w audycji radiowej Radia Nysa,

- w spotkaniu z sołtysami w sprawie rocznego podsumowania realizacji funduszu sołeckiego,

- w Walnym Zgromadzeniu LGD w Nysie.

11.03.16r.

- w wyjeździe do Lewina Brzeskiego w sprawie projektów unijnych na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad zbiornikami wodnymi.

14.03.16r.

- w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Nysie, w sprawie oświaty ponadgimnazjalnej,

- w spotkaniu z nauczycielami historii, jęz. polskiego oraz dyrektorami szkół publicznych w sprawie przygotowania konkursu dla uczniów szkół w celu przygotowań do 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

16.03.16r.

- w spotkaniu z rodzicami, młodzieżą oraz dyrekcją Szkół Stowarzyszeniowych w Paczkowie,

- w kolegium burmistrza dot. przyjęcia 6 sprawozdań klubów sportowych dot. działalności w 2015r.

17.03.16r.

-  w komisji wspólnej

18.03.16r.

- w spotkaniu z projektantami płyty rynku oraz podpisanie umowy,

- w konferencji organizowanej w Prudniku przez Komitet Ochrony Dolnośląskiej Linii Kolejowej w sprawie przywrócenia ruchu pasażerskiego na linii 137.

19.03.16r.

- w Jarmarku Wielkanocnym.

22.03.16r.

- w kolegium burmistrza –  akceptacja wyników budżetu obywatelskiego,

- w spotkaniu z prezesami LZS – ów.

23.02.16r.

- w spotkaniu z partnerami z Javornika – dopracowanie budżetu projektu.

 

W tym okresie ogłoszono następujące zapytania ofertowe:

- na wykonanie dwukrotnych przeglądów separatorów - 5 szt. Wpłynęło 5 ofert, najkorzystniejszą ofertę w kwocie 7.900 zł złożyła firma EKO-SERVICE Sp. z o. o. z Chrzanowa.

- na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie pięciu wiat rekreacyjnych w sołectwie Kamienica, Kozielno, Ujeździec, Gościce i Stary Paczków. Otwarcie nastąpi 29 marca br.  

- na wykonanie dokumentacji dla inwestycji polegającej na remoncie konserwatorskim korytarza na parterze i I piętrze oraz sali posiedzeniowej zabytkowego Ratusza w Paczkowie. Otwarcie ofert miało miejsce 11.03.16r., wpłynęło 5 ofert, najniższa cena 11 tys. zł. Jednak nie wybrano wykonawcy, a  zapytanie zawieszono.

- na wykonanie betonowych płyt drogowych we Frydrychowie – wpłynęły 4 oferty, najniższa cena to 360 zł., wygrała firma Rolnicze Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „Ziębice” Sp. z o.o. Termin wykonania: do 22 kwietnia 2016 r.

- na ułożenie nawierzchni z płyt drogowych na drodze gminnej w Frydrychowie– składanie ofert do 25 marca br.

- na wykonanie usługi polegającej na usunięciu drzew z terenu zabytkowych plant miejskich w Paczkowie – wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą ofertę na kwotę 4.200 zł złożyła firma Kazimierza Kendika Przedsiębiorstwo Transportowo  Handlowo Usługowe z Otmuchowa, z którą podpisano umowę.

-  na utrzymanie i konserwację zieleni- wpłynęła 1 oferta w kwocie 77.000 zł. i tym samym wygrała Spółka ZUKIM z Paczkowa.

 

Podpisane umowy:

- z firmą Tauron na wykonanie przyłączy na Oś. Patriotów, na kwotę 31.800 zł.,

- z firmą Tauron na wykonanie dwóch nowych przyłączy w Kozielnie, na kwotę 5.000. zł.,

-   na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. "Rewitalizacja zabytkowej płyty Rynku w Paczkowie" z Autorską Pracownią Projektową z Krakowa, na kwotę 86.100 zł.,

- na wykonanie inwentaryzacji wraz z audytem energetycznym obiektów stanowiących własność Gminy Paczków z firmą GraFig Projekt Grażyny Figuły z Nysy, w kwocie  27.480 zł., 

-  na wykonanie dokumentacji dla inwestycji pn. "Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Paczkowie" z firmą GreenProject  Łukasza Chłąda z Gruszewiny, w kwocie 20.910 zł.,

- na wykonanie dwukrotnych przeglądów separatorów z firmą EKO-SERVICE Sp. z o. o. z Chrzanowa, na kwotę 7.900 zł.,

- na przygotowanie założeń do programu rewitalizacji,

 

Zapytania ofertowe przygotowane w trakcie:

- Na wykonanie przeglądów obiektów drogowych i mostowych,

- Na zmianę organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego.

 

Realizowane zadania:

- Korytowanie podwórek – 13.800,00 zł

- Naprawa oświetlenia architektonicznego,

- Regulacja wpustów i studni – ZWIK – 12 szt., (ulice Witosa, Okrzei, Kołłątaja),

- Udrażnianie wpustów i studni kanalizacji deszczowej na kwotę 9.600,00 zł.

 

Sprzedaż:

-  3 mieszkania na kwotę 7.000 zł., z bonifikatą 95 %

- dwie działki na kwotę: - 47.000zł  i 47.270zł.

 

Inne:

- zakup zestawu hydraulicznego do OSP Stary Paczków – 4.000 zł.,

- zakup samochodu dla OSP Kamienica – 50.000 zł.,

- zakup samochodu do ZUKIM – 100.000 zł.,

- rozstrzygnięto Budżet Obywatelski,

- rozstrzygnięto konkurs dla org. pozarządowych,

- wydano kwartalnik „Głos Paczkowa”,

- rozpoczęto akcję sterylizacji zwierząt.

 

Prace bezrobotnych:

- remonty mieszkań: ul. Wesoła 8/4 i ul. Ciesiecka,

- Przedszkole nr 2 – na ul. Wojska Polskiego,

- montaż 4 szt. tablic ogłoszeniowych, pozostałych 7 szt. zostanie przekazane do sołectw, łączny koszt. 7.000 zł.,

- przycinka drzew,

- porządkowanie ulicy Spacerowej i Miraszewskiego,

- przycinka krzewów w tym przed UM i na plantach obok ścieżki widokowej.

Wersja XML