Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Poniżej przedstawiamy wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. Więcej informacji na stronie: https://paczkow.bip.net.pl/?a=11068

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków

publicznych

Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

1

Spółdzielnia Socjalna „Parasol”

Działalność na rzecz integracji
i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

30 000 zł

Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza

w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

1

Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

Promujemy zdrowy styl życia

3 500 zł

2

Caritas Diecezji Opolskiej

Świadczenia w zakresie usług opiekuńczo - medycznych, higieniczno - pielęgnacyjnych
na rzecz osób chorych, starszych
i niepełnosprawnych
w miejscu ich zamieszkania

14 000 zł

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

1

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Paczków

Spotkania integracyjne - zabawy

6 500 zł

2

Stowarzyszenie Paczkowski Uniwersytet III Wieku

Akademia Seniora 2023

6 500 zł

Działalność na rzecz integracji europejskiej

oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

1

Towarzystwo Polsko
– Francuskie w Paczkowie

Promowanie polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez kontakty
i współpracę z miastem partnerskim Uzes (Francja)

9 500 zł

 

Wersja XML