Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

Dzierżawa na okres do 3 lat:
1)    Część nieruchomości gruntowych położonych w Paczkowie, oznaczonych numerem działki: 646/13, 785/3, 292, 1055, 1093/7, 609/7, 609/8.
2)    Część nieruchomości  gruntowej położonej w Kamienicy, oznaczonej numerem działki 972.
3)    Część nieruchomości gruntowych położonych w Dziewiętlicach, oznaczonych numerem działki 549/20, 549/30.
4)    Część nieruchomości gruntowej położnej w Trzeboszowicach, oznaczonej numerem działki 208/61.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl.

Wersja XML