Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Gmina Paczków, informuje że w dniu 24 listopada 2022r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Gmina ma możliwość pozyskania dofinansowania na potrzeby udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

W związku z powyższym proszę o przedłożenie, zgodnie z załącznikiem nr 1, wniosek o dofinansowanie określając zakres rzeczowy prac oraz oszacowanie ich wartości do dnia 23.01.2023r.  - osobiście w Urzędu Miejskim w Paczkowie, ul. Rynek 1, 48-370 Paczków, pok. nr 11 –  Kancelaria Ogólna lub listownie na adres: Urząd Miejski w Paczkowie, ul. Rynek 1, 48-370 Paczków,
z adnotacją na kopercie ,,Dotacja zabytki Polski Ład”.

Szczegółowe zasady udzielania dotacji zostaną określone stosowną Uchwałą Rady Miejskiej w Paczkowie w późniejszym terminie.

PDFOgłoszenie Burmistrza Gminy Paczków.pdf (4,34MB)

PDFZałącznik nr 1 Wniosek o dofinansowanie.pdf (793,08KB)  / DOCZałącznik nr 1 Wniosek o dofinansowanie.doc (66,50KB)

 

Wersja XML