Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rusza kwalifikacja wojskowa!

Urząd Miejski w Paczkowie informuje, że w kwietniu br. rozpoczynają się procedury kwalifikacji wojskowej na terenie województwa opolskiego.

W tym roku do kwalifikacji wojskowej zobowiązani są przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 1997 roku, a także mężczyźni urodzeni w latach 1992-1996, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej oraz kobiety urodzone w latach 1992-1997, które posiadają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej.

Procedura odbędzie się w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nysie przy ul. Orkana 6 w terminie określonym w wezwaniu - dla mieszkańców miasta i gminy Paczków przypada w dniach od 4 do 6 kwietnia 2016 roku.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej jest zobowiązana posiadać przy sobie:
• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
• dokumentację medyczną (np. wyniki badań specjalistycznych z ostatnich 12 miesięcy) - dla Powiatowej Komisji Lekarskiej,
• aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm (bez nakrycia głowy),
• dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia, kwalifikacje zawodowe lub pobierane nauki,
- przypadku nie stawienia się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu - dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się w pierwotnym terminie.

Wersja XML