Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i najmu

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i najmu:

Użyczenie na czas określony:

1. Lokal mieszkalny Paczków, ul. Wrocławska 12/1 PDFWrocławska 12p1.pdf (226,44KB)

2. Lokal mieszkalny Paczków, ul. Kościelna 2/5 PDFKościelna 2p5.pdf (226,42KB)

3. Lokal mieszkalny Paczków, ul. Górska 5/4 PDFGórska 5p4.pdf (226,45KB)

4. Lokal mieszkalny Paczków, ul. Kościuszki 4/2 PDFKościuszki 4p2.pdf (226,39KB)

Najem na okres do 3 lat:

1 Pomieszczenie gospodarcze, Paczków dz. 400/3, 317/2  PDFwykaz najmu.pdf (231,11KB)

Wersja XML