Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBCHODY DNIA PATRONA W PSP NR 3

1 kwietnia br. społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 uroczyście obchodziła święto swojego Patrona - Jana Pawła II.

W uroczystościach wzięli udział licznie przybyli goście: pan Burmistrz A. Rolka, pani K. Rolka - Naczelnik Wydziału Oświaty, pan W. Barabasz - Przewodniczący Rady Miejskiej, pani I. Cymara - Sekretarz Gminy, pan D. Dregan - Komendant Komisariatu Policji w Paczkowie, pan R. Wyleziński - Zastępca Dowódcy JRG PSP nr 3 w Paczkowie, pan W. Matus - Wiceprezes Stowarzyszenia "Trójka dzieciom", pan R. Napieracz - Dyrektor Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji, pan A. Kłoczko - Dyrektor OKiR, pani M. Kurowska - Prezes Stowarzyszenia "Więź", dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz rodzice i dziadkowie uczniów.

O godz. 9.00 w kościele parafialnym odbyła się msza święta, którą odprawił ksiądz proboszcz Edward Henne. Następnie wszyscy zebrali się pod pomnikiem Papieża przy kościele, gdzie uczniowie odczytali modlitwę, a pan dyrektor Mariusz Kwiecień z panią wicedyrektor K. Kołcun złożyli kwiaty.

Potem cała kolumna z żóto - białymi pomponami i chorągiewkami przemaszerowała Rynkiem naszego miasta do Domu Kultury, gdzie odbyła się uroczysta akademia. Montaż słowno - muzyczny, prezentacja multimedialna i pieśni w wykonaniu chóru szkolnego dostarczyły widzom wielu wzruszeń. Była w nim mowa o uduchowionym życiu, wspaniałym pontyfikacie i przesłaniu dla potomnych świętego za życia Jana Pawła II. Program artystyczny przygotowany przez uczniów pod kierunkiem J. Kłoczko, A. Chromik i M. Wołków został przyjęty owacjami na stojąco. Po akademii goście wpisywali się do Kroniki Szkolnej, by upamiętnić tę ważną i piękną uroczystość.

Społeczność szkolna godnie uczciła swego Wielkiego Patrona. Bieg Papieski, ze względu na pogodę, został przełożony na 6 kwietnia 2016r.

Tekst i zdjęcia: PSP nr 3 w Paczkowie

 

 

Wersja XML