Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Paczków - spotkanie

Informujemy, że Gmina Paczków przystąpiła do opracowania dokumentu: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej”.

Dokument ten, ma na celu określenie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju oraz pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza.

Dzięki temu opracowaniu instytucje i mieszkańcy naszej gminy będą mogli starać się o dofinansowanie z programów zewnętrznych na działania zmierzające do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno - energetycznego Europy.

Przedsięwzięcia to: termomodernizacja budynków, instalacje odnawialnych źródeł energii, wymiana urządzeń na energooszczędne, wykorzystanie energii odpadowej czy modernizacji sieci dystrybucyjnej.

Spotkanie informacyjne odbędzie się dnia 14.04.2016 o godzinie 12.00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (Sala Posiedzeń).

 

 

Wersja XML