Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkolenie pn. "Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej"

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zaprasza na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej

Szkolenie organizowanie jest w związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie projektów planowanym w dniach od 12 do 19 maja 2016 r. i odbędzie się w dniu 26 kwietnia  o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, II piętro.

W celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go najpóźniej do 22.04.2016 r. do godz 1300  na adres e-mail: lub
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Na szkoleniu przedstawione zostaną informacje dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w generatorze wniosków w oparciu o obowiązujące dokumenty, w tym m.in. regulamin konkursu, Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3, kryteria wyboru projektów

Pytania prosimy kierować na adres mail: , m.haranczyk@wup.opole.pl

Formularz zgłoszeniowy do pobrania:

http://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/formularz-zg%C5%82oszeniowy-Dzia%C5%82anie-7.3.doc

Wersja XML