Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Krew darem życia

W piątek 15 kwietnia  br. odbyła się  otwarta akcja poboru krwi w Zespole Szkół w Paczkowie.

Jej organizatorami byli: Klub HDK PCK przy FAMAD oraz Szkolne Koło PCK przy ZS w Paczkowie. Została przeprowadzona przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.  Po dokładnych badaniach lekarskich i laboratoryjnych po 450 ml krwi oddało 18 krwiodawców, w tym 11 uczniów (8 z ZS i 3 ze SLO). Pozyskano 8,100 litra drogocennego leku.

Paczkowskie szkoły ponadgimnazjalne od lat biorą udział w Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”, zajmując w województwie czołowe miejsca. W ostatniej edycji Turnieju Stowarzyszeniowe Liceum Ogólnokształcące uplasowało się na  III m. w kat. „Promocja honorowego krwiodawstwa”.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy podzielili się cząstką siebie - oddali krew dla ratowania życia ludzkiego.

 

 

Wersja XML