Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Gramy o siebie” , czyli dobry start w dorosłe życie

Stowarzyszenie „Pegaz” pod przewodnictwem Teresy Stańczyc-Bednarz wzięło udział w programie „Równać Szanse”, prowadzonym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Celem programu jest wspieranie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 tysięcy mieszkańców), poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych, takich jak praca w zespole, zdolność pozyskiwania wsparcia dla realizacji wytyczonych celów, czy umiejętność planowania swoich działań. Stowarzyszenie „Pegaz” na realizację projektu, pt. „Gramy o siebie” otrzymało 8.500 zł. W projekcie uczestniczy 13 osób ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Uczestnicy projektu sami zorganizowali, np. transport do teatrów, bilety na przedstawiania, plan zadań, itd. Ponadto młodzież zobowiązana była do samodzielnego wybrania instruktora prowadzącego zajęcia, a na zakończenie projektu wystawią spektakl w wybranej przez siebie formie, a także przygotują stroje, rekwizyty oraz scenografię. Dzięki udziałowi w projekcie, uczestnicy uczą się logicznego myślenia, odwagi, wytrwałości, radzenia sobie w nowych sytuacjach, a przede wszystkim samodzielności.

Tekst: Gabriela Jędrocha, Michał Przybylski - uczestnicy projektu "Gramy o siebie"

 

  

 

 


 

 

Wersja XML