Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy:

Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy:

 1. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Paczkowie przy ul. Kościuszki 14.
 2. Lokal mieszkalny nr  9 położony w Paczkowie przy ul. Daszyńskiego 40.

Dzierżawa na okres do 3 lat:

 1. Część nieruchomości gruntowych, położonych w Paczkowie, oznaczonych numerem działki: 591/4, 683/6, 1262/21, 609/8, 914, 91, 922/6, 1093/7, 158/1, 609/7.
 2. Część nieruchomości gruntowej, położonej w Dziewiętlicach, oznaczonej numerem działki 549/30. 

UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl.

 

Wersja XML