Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprzątanie ulic powiatowych!

Informujemy, że w dniach 9, 16 i 28 czerwca br. od godz. 20:00 do 01:00 odbędzie się sprzątanie dróg powiatowych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie.

Sprzątanie w dniu 9 czerwca br. dotyczy ulic: Kopernika, Jagiellońska, Sienkiewicza, Daszyńskiego, Robotnicza oraz Armii Krajowej. Natomiast 16 czerwca br. sprzątane będą ulice: Kopernika, Sienkiewicza, Daszyńskiego, Pocztowa oraz Armii Krajowej (od Wieży Wrocławskiej do skrzyżowania z ul. Zawadzkiego).

Sprzątanie w dniu 28 czerwca br. dotyczy ulic: Kopernika, Sienkiewicza, Daszyńskiego, Armii Krajowej (od Wieży Wrocławskiej do skrzyżowania z ul. Zawadzkiego) oraz Mickiewicza.

Oczyszczanie ulic poprzez zamiatanie obejmuje powierzchnię jezdni wraz z przyległymi zatokami parkingowymi oraz powierzchnię parkingów. Ze względu na warunki atmosferyczne godziny sprzątania ulic mogą ulec zmianie.

Aby ułatwić służbom porządkowym sprzątanie miejsc wyznaczonych, zwracamy się z prośbą o zaparkowanie samochodów w miejscach, które nie będą objęte przejazdem zamiatarki.

Wersja XML