Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana oznakowania centrum Paczkowa

Od środy 11 maja 2016r. rozpoczęły się prace polegające na wprowadzeniu docelowej organizacji ruchu dla dróg gminnych w centrum Paczkowa zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu z dnia 10.07.2015r KT.VI.7121.179.2015.DZ.

Zmianą oznakowania objęte są ulice: Narutowicza, Kościelna, Krasińskiego, Wojska Polskiego, Wrocławska, Emilii Plater, Piastowska, Sikorskiego, Staszica. Oznakowanie pionowe oraz poziome obejmuje uzupełnienie i dostosowanie organizacji ruchu do istniejących warunków ruchu w centrum miasta.

Główną zmianą w obrębie murów obronnych z uwagi na duży ruch pieszych będzie wprowadzenie strefy zamieszkania, sposobu parkowania w miejscach wyznaczonych oraz zmiana dotychczasowych tabliczek pod zakazem zatrzymywania  "za wyjątkiem zaopatrzenia" na tabliczki "za wyjątkiem dostawy towaru do sklepów nie dłużej jak 30 min" , ponadto oznakowanie koperty dla Straży Miejskiej oraz autobusu.

Nowa organizacja zostanie wprowadzona do 13 maja 2016r.

Wersja XML