Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nagrodzeni w konkursie plastycznym pt. "COŚ NIEBIESKIEGO"

W dniu 10 maja br. odbyły się obrady Jury Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ,,COŚ NIEBIESKIEGO”.

Do konkursu zostało zgłoszonych 5 prac wykonanych podczas zajęć w Domu Plastyka pod kierunkiem Pana Piotra Respendowicza. Łącznie wpłynęło 2708 prac, według oceny Jury młodzież wykazała się wielką wrażliwością i znakomitą wyobraźnią plastyczną.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, miał zasięg ogólnopolski. Tematem konkursu było "Coś niebieskiego" - bo niebieski jest kolorem pełnym symboliki, niebieski to spokój, woda, świeżość, czystość i chłód, lecz również dynamizm, kreatywność i inspiracja. Niebieski może być motyl, ptak, kot, miś, kamień, niebo i woda.

Organizatorzy pozostawili młodym artystom swobodę wypowiedzi w interpretacji tematu.Technika wykonania prac dowolna płaska – pastele, kredki, farby, itp. (z wyłączeniem plasteliny, bibuły oraz materiałów sypkich). Każdy uczestnik mógł zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę w formacie minimum A3, a każda placówka mogła zgłosić maksymalnie 10 prac.

Jury postanowiło wyróżnić prace paczkowskich młodych artystów. W kat. klas I-III za swoją wyjątkową pracę I miejsce zajęła Zosia Jałowiec, wyróżnienie natomiast otrzymał Mateusz Jałowiec, a w kat. klas IV -VI wyróżnienie dostał Filip Figura.

Pragniemy serdecznie pogratulować nagrodzonym, uczestnikom i ich opiekunowi za udział w konkursie oraz życzymy dalszych sukcesów!

 

 

Wersja XML