Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rada Miejska

SKŁAD RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE - KADENCJA 2018-2023:

Małgorzata Maluch,     

Barbara Maciejewska,

Przemysław Tetłak,

Bronisław Wiśniowski,

Ewa Szlosek,                          

Małgorzata Stano,

Beata Korytkowska,              

Piotr Sokołowski,

Wiesław Barabasz,                

Katarzyna Motyka,    

Wiesława Kurowska,             

Bogdan Zuziak,

Stanisław Janik,

Aneta Sypek,  

Barbara Jurek.


SKŁADY STAŁYCH KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE:

Komisja Rewizyjna

Ewa Szlosek - Przewodniczący Komisji,

Barbara Jurek,

Piotr Sokołowski,

Stanisław Janik,

Beata Korytkowska.

 

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji 

Katarzyna Motyka - Przewodnicząca Komisji,

Wiesława Kurowska,

Barbara Maciejewska,

Aneta Sypek,

Bogdan Zuziak,

Przemysław Tetłak,

Małgorzata Maluch,

Małgorzata Stano.


Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Małgorzata Stano - Przewodnicząca Komisji, 

Beata Korytkowska,

Aneta Sypek,

Bronisław Wiśniowski, 

Barbara Jurek,

Małgorzata Maluch, 

Wiesława Kurowska.

 

Komisja Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Terenami

Przemysław Tetłak - Przewodniczący Komisji,

Bogdan Zuziak,

Wiesława Kurowska,

Bronisław Wiśniowski,

Małgorzata Maluch,

Katarzyna Motyka,

Barbara Maciejewska,

Aneta Sypek.


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Stanisław Janik - Przewodniczący Komisji,

Beata Korytkowska,

Małgorzata Stano,

Piotr Sokołowski,

Ewa Szlosek,

Barbara Maciejewska,

Bronisław Wiśniowski,

Przemysław Tetłak,

Regulamin Rady Miejskiej, uchwały, protokoły z komisji i sesji oraz oświadczenia majątkowe radnych znaleźć można na stronie internetowej www.paczkow.bip.net.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Barabasz przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. od 13.00 do 15.00 w Biurze Rady Miejskiej (Urząd Miejski w Paczkowie, pokój nr 14 - II piętro). W sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 13.00 do 15.10.

Kontakt: Biuro Rady Miejskiej - tel. (77) 431 67 91 wew. 160, e-mail: brm@paczkow.pl.  

Wersja XML