Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Urząd Miejski

URZĄD MIEJSKI W PACZKOWIE 

adres: 48-370 Paczków, ul. Rynek 1
tel. +48 77 431 67 91
fax +48 77 544 90 04
www: www.paczkow.bip.net.pl
e-mail:

NIP Urzędu Miejskiego : 753-00-14-002
NIP Gminy Paczków: 753-23-77-915

NIP UE GMINY: PL7532377915

Regon: 000529373

Godziny pracy UM:

Burmistrz przyjmuje interesantów w siedzibie Urzędu Miejskiego w każdy poniedziałek od godz. 12.00 do godz. 15.00.

Godziny pracy kasy UM:

Konta bankowe: 
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie 
nr 55 9588 0004 1720 0000 2000 0010 (opłata skarbowa, podatki i opłaty lokalne, sprzedaż alkoholu) 
wpłaty zagraniczne: 
swift code: PLGBWCPLPP

KIEROWNICTWO URZĘDU MIEJSKIEGO W PACZKOWIE:

Burmistrz Gminy Paczków
mgr Artur Rolka


tel. +48 (77) 431 67 91, fax +48 (77) 544 90 04 
e-mail: um@paczkow.pl 

Sekretarz Gminy 
mgr Iwona Cymara


tel. +48 (77) 431 67 91 wew. 103, fax. +48 (77) 544 90 04
e-mai: iwona.cymara@paczkow.pl 

Skarbnik Gminy
mgr Dariusz Wąsiak 


tel. +48 (77) 431 67 91 wew. 180, fax. +48 (77) 544 90 04
e-mail: dariusz.wasiak@paczkow.pl 

WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO W PACZKOWIE

URZĄD STANU CYWILNEGO / WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

parter, pokój nr 5
Naczelnik Wydziału / Kierownik USC: Renata Sobula
Kontakt e-mail:  
tel. +48 (77) 431 67 91 wew. 120

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należą sprawy dotyczące w szczególności:

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno – opiekuńczych, a w szczególności dotyczących:

- organizowanie uroczystości nadania imienia dziecku oraz długoletniego pożycia małżeńskiego,
- wnioskowanie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie jubilatom odznaczeń długoletniego pożycia małżeńskiego,

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI 

parter, pokoje nr 1, 3, 4
Naczelnik Wydziału: Marcin Szaleniec
Kontakt e-mail:  
tel. +48 (77) 431 67 91 wew. 110,111, 114, 115

Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w szczególności należy:

- wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
- wykonywanie zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,
- tworzenie i utrzymywanie terenów zielonych,
- nadzór nad gospodarką odpadami na terenie Gminy,
- wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia,

- rolnicze wykorzystanie gruntów,
- rekultywacja nieużytków oraz zdewastowanych i zdegradowanych i użyźniania innych gruntów,

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

I piętro, pokoje nr 8, 10, 11
Sekretarz / Naczelnik Wydziału: Iwona Cymara
Kontakt e-mail:
tel. +48 (77) 431 67 91 wew. 102,103

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należą sprawy dotyczące w szczególności:


BIURO RADY MIEJSKIEJ
II piętro, pokój nr 14
Kontakt e-mail:
tel. +48 (77) 431 67 91 wew. 160

ARCHIWUM URZĘDU MIEJSKIEGO

budynek ZUKiM - ul. Mickiewicza 3 
tel. +48 (77) 431 64 22 wew. 44; +48 (77) 431 67 91 wew. 102

WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY

II piętro, pokoje nr 16, 17, 18
Naczelnik Wydziału / Skarbnik Gminy: Dariusz Wąsiak
Kontakt e-mail:
tel. +48 (77) 431 67 91 wew. 180, 181, 182, 183, 184, 186, 188

Do zadań Wydziału Finansowo – Budżetowego należy:

KASA URZĘDU MIEJSKIEGO

pater, obok Urzędu Stanu Cywilnego (na wprost wejścia głównego)
Kontakt e-mail:
tel. +48 (77) 431 67 91 wew. 185

Do zadań kasy należy przyjmowanie wszelkich wpłat gotówkowych, np. podatków czy opłat lokalnych.

WYDZIAŁ OŚWIATY

II piętro, pokój nr 15
Naczelnik Wydziału: Katarzyna Rolka
Kontakt e-mail:
tel. +48 (77) 431 67 91 wew. 170, 171

Do zadań Wydziału Oświaty należy prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, a w szczególności spraw dotyczących:

WYDZIAŁ KOORDYNACJI PROGRAMÓW EUROPEJSKICH I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

parter, pokój nr 5a
Naczelnik Wydziału: Amelia Wolska
Kontakt e-mail:
tel. / fax +48 (77) 431 67 91 wew. 150, 151

Do zadań Wydział Koordynacji Programów Europejskich i Rozwoju Przedsiębiorczości należą sprawy w szczególności dotyczące:

RADCA PRAWNY
parter, pokój nr 6, 7 
tel. +48 (77) 431 67 91 wew. 112

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
parter, pokój nr 5a
Kontakt e-mail:
tel. +48 (77) 431 67 91 wew. 151

PEŁNOMOCNIK DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH / ZWALCZANIA NARKOMANII 

adres: ul. Słowackiego 4, tel. / fax +48 (77) 431 79 68 (w poniedziałki w godz. 15.30-17.00)

Wersja XML