Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu

Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu:


Dzierżawa na okres do 3 lat:
1.    Część nieruchomości gruntowych, położonych w Paczkowie, oznaczonych numerem działki: 445/8, 658/3, 658/2, 609/7, 683/6, 682, 922/6, 1093/7, 785/4, 171, 1055, 964, 1262/21,
2.    Część nieruchomości gruntowej, położonej w Unikowicach, oznaczonej numerem działki 88/11.  
3.     Nieruchomość gruntowa położona w Trzeboszowicach oznaczona numerem działki 454/4

Najem na okres do 3 lat:
1. Lokal użytkowy o pow. 66,34 m², położony w Ujeźdźcu, działka 380.

 

 

Wersja XML