Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przywrócenie połączenia kolejowego dla mieszkańców miejscowości położonych wzdłuż Magistrali Podsudeckiej

W maju 2016 r. w Prudniku odbyła się konferencja dotycząca przywrócenia połączenia kolejowego dla mieszkańców miejscowości położonych wzdłuż Magistrali Podsudeckiej w relacji Kudowa Zdrój – Kłodzko – Nysa – Katowice – Kraków. Podczas spotkania Burmistrz Paczkowa Artur Rolka zaproponował przygotowanie apeli w formie uchwał, wychodzących z gmin Otmuchów, Nysa, Prudnik, Głogówek, Kędzierzyn Koźle, Kamieniec Ząbkowicki, Kłodzko, Kudowa Zdrój w sprawie przywrócenia połączenia kolejowego na linii kolejowej nr 137. W ślad za tym w zainteresowanych gminach zostały podjęte uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, dotyczące uruchomienia w rozkładzie jazdy 2016/17 wyżej opisanego połączenia kolejowego.

Poniżej przedstawiamy pełną wersję deklaracji „pociągiem po Magistrali Podsudeckiej”:

Szanowny Panie Ministrze,

My, uczestnicy Konferencji pn. "Pociągiem po Magistrali Podsudeckiej" reprezentujący mieszkańców południowej części województw dolnośląskiego i opolskiego wnioskujemy o uruchomienie w rozkładzie jazdy 2016/17 połączenia kolejowego w relacji (Kudowa Zdrój)- Kłodzko- Nysa- Katowice- Kraków, oraz przywrócenie ruchu pasażerskiego na odcinku Kamieniec Ząbkowicki- Nysa.

Dla mieszkańców miast i miejscowości położonych wzdłuż Magistrali Podsudeckiej (linii kolejowej nr 137), niezrozumiałym jest fakt zupełnego pomijania przez spółki kolejowe miejscowości położonych przy tej linii pomimo istnienia potencjału przewozowego, posiadanych zasobów w postaci nowych wagonów, wyremontowanych lokomotyw i poprawiającej się infrastruktury przewozowej.

Po likwidacji na przełomie 2006/2007 roku połączeń dalekobieżnych na linii 137, a w roku 2012 całkowitej likwidacji wszystkich pasażerskich połączeń kolejowych na odcinku Kamieniec Ząbkowicki- Nysa mieszkańcy miejscowości położonych wzdłuż Magistrali Podsudeckiej utracili możliwość korzystania z usług przewozów kolejowych w dojeździe do szkól i zakładów pracy położonych w ościennych miejscowościach. Ograniczono również możliwość dojazdu turystom do miejscowości położonych wzdłuż tej linii, znanych z atrakcji turystycznych, które stanowią dla wielu gmin istotny element ich rozwoju gospodarczego.

W ocenie uczestników konferencji działania ograniczające dostępność do połączeń regionalnych i dalekobieżnych poprzez likwidację połączeń kolejowych na odcinku Kamieniec Ząbkowicki- Nysa i brak całorocznego dalekobieżnego połączenia kolejowego ze Śląskiem i Krakowem dla takich miejscowości jak: Głogówek, Prudnik, Nysa, Otmuchów, Paczków, Kamieniec Ząbkowicki, Kłodzko jest ewidentnym obniżeniem ich prestiżu i barierą w rozwoju gospodarczym i społecznym.

Do pozytywnych aspektów przemawiających za uruchomieniem połączenia relacji Kraków- Kłodzko (Kudowa Zdrój) przez Paczków, Otmuchów, Nysę, Prudnik, Racławice Śląskie, Głogówek i Kędzierzyn Koźle należą:

-połączenie atrakcyjnych turystycznie miejscowości leżących wzdłuż tej trasy, w obrębie której na co dzień mieszka i pracuje ponad 200 tys ludzi;

-przywrócenie dalekobieżnego połączenia kolejowego na Magistrali Podsudeckiej, które funkcjonowało niezmiennie przez ponad 40 lat i świetnie się sprawdzało;

-umożliwienie dojazdu mieszkańcom Kotliny Kłodzkiej, Nysy czy Prudnika do ośrodków akademickich i metropolii Górnego Śląska i Małopolski.

Za przywróceniem ruchu regionalnego na odcinku Kamieniec Ząbkowicki- Kłodzko przemawiają:

- możliwość dojazdu mieszkańców Kamieńca Ząbkowickiego, Paczkowa, Otmuchowa do ośrodków akademickich, szkół, uczelni oraz zakładów pracy w Nysie, Prudniku czy na Górnym Śląsku;

- przywrócenie ciągu komunikacyjnego na całej długości linii od Legnicy, aż po Kędzierzyn- Koźle wraz z umożliwieniem skomunikowania w Kamieńcu Ząbkowickim i Jaworzynie Śląskiej z pociągami do Wrocławia.

-poprawa szeroko rozumianej dostępności komunikacyjnej Kotliny Kłodzkiej i Pogórza Sudeckiego.

O opłacalności kursowania pociągów przez Magistrale Podsudecka może świadczyć fakt wypełnienia pasażerami pociągu regionalnego relacji Gliwice - Nysa, gdzie potencjał pasażerski jest bardzo wysoki i gwarantuje dogodny dojazd. Relacja tych połączeń mogłaby zostać wydłużona do stacji Kłodzko Główne, lub dalej do Międzylesia lub Kudowy. Relacja zarówno pociągu dalekobieżnego do Krakowa, jak i połączeń regionalnych na odcinku stykowym województw dolnośląskiego i opolskiego opłacalna będzie tylko wtedy, gdy pociągi będą kursować codziennie oraz w atrakcyjnych godzinach.

W odczuciu uczestników konferencji najlepszym rozwiązaniem byłoby uruchomienie w połączeniu do Krakowa grupy wagonów do pociągu IC ?Szkuner? relacji Kraków- Kołobrzeg odczepianą na stacji Katowice. Obecne godziny uruchomienia tego połączenia umożliwiają prowadzenie wagonów bezpośrednich w relacji Kraków- Kłodzko (Kudowa Zdrój) na jednym obiegu bez przymusu uiszczania opłaty postojowej na stacjach końcowych. Naszym zdaniem, ze względu na turystyczne walory regionu Sudeckiego wprowadzenie postulowanych zmian będzie ekonomicznie uzasadnione i doprowadzi do rozwoju turystyki.

Mając na uwadze przedstawione postulaty wnioskujemy o interwencję w przedstawionej sprawie i przywrócenie połączeń na zlikwidowanych i zapomnianych przez PKP trasach.

W załączeniu znajdują się następujące pisma:

 1. Uchwała NR XXI/153/2016 RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE z dnia 28 kwietnia 2016 r.
 2. Odpowiedź dotycząca z Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
 3. Odpowiedź PKP dotycząca „Apelu Rady Miejskiej w Paczkowie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa.
 4. Skan pisma Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa do Posła na Sejm RP – Ryszarda Wilczyńskiego.

 

 

 

Wersja XML