Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kawiarenka Obywatelska dla Seniorów

W ramach projektu I FORUM SENIORA W GMINIE PACZKÓW zapraszamy do kawiarenek obywatelskich prowadzonych w sołectwach gminy Paczków i Ośrodku Kultury w Paczkowie.

Kawiarenki obywatelskie to miejsca cyklicznych spotkań osób w wieku emerytalnym w sołectwach gminy Paczków ( w świetlicach wiejskich, remizach strażackich, wiejskich domach kultury) i w Paczkowie (w Ośrodku Klutury i Rekreacji), w których będą odbywały się debaty, konsultacje ważnych problemów społecznych, a przede wszystkim warsztaty cyfrowe w obszarze rozwijania umiejętności korzystania z dostępnych kanałów informacyjnych ( forum seniora, strona internetowa - Miejski Portal Informacyjny dla Seniorów).

Harmonogram spotkań z Radnymi Seniorami w czerwcu 2016 r.

20 czerwca 2016 r. ( poniedziałek)
godz. 16:00 Trzeboszowice
godz. 17:30 Dziewiętlice
godz. 19:00 Kamienica
 
21 czerwca 2016 r. ( wtorek)
godz. 16:00 Unikowice
godz. 17:30 Wilamowa
godz. 19:00 Stary Paczków
 
27 czerwca 2016 r. ( poniedziałek )
godz. 16:00 BIESIADA SENIORÓW PRZY OKiR w Paczkowie
 
28 czerwca 2016 r. ( wtorek)
godz. 16:00 Kozielno
godz. 17:30 Gościce
godz. 19:00 Ścibórz

Wersja XML