Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wizyta delegacji z miasta partnerskiego Uzès w Paczkowie

Na zaproszenie Burmistrza Gminy Paczków Artura Rolki do Paczkowa przyjechała czteroosobowa delegacja  z miasta partnerskiego Uzès we Francji.

Miasto partnerskie Uzès to miejscowość i gminna we Francji, położona niedaleko jej południowego wybrzeża, w regionie Langwedocja-Roussillon.

Współpraca Gminy Paczków z Uzès rozpoczęła się 26 sierpnia 1978 roku, kiedy Naczelnik Miasta i Gminy Paczków oraz Mer Miasta Uzès podpisali porozumienie, dążące do umocnienia więzów przyjaźni między miastami. Umowa systematycznie była prolongowana na kolejne lata, a jej realizację pilotowało Towarzystwo Przyjaciół Paczkowa. Podczas ostatniej wizyty w Paczkowie w 2015 r. podjęto kilka ważnych ustaleń dotyczących współpracy, m.in. wymiany mieszkańców miasta Uzès i Paczkowa w kolejnych latach.

Francuzi z partnerskiego miasta Uzès przebywali w Paczkowie w dniach 29 maja do 5 czerwca br. Tegoroczna wizyta połączona była z obchodami  Dni Paczkowa i Święta Województwa Opolskiego oraz Międzynarodowym Plenerem Malarskim „Sztuka Blisko Nas”, zorganizowanym przy współpracy Ośrodka Kultury i Urzędu Miejskiego w Paczkowie. W skład delegacji wchodził Gerard Bonneau – Przewodniczący Komitetu Miast Partnerskich oraz artyści uczestniczący w plenerze malarskim.

Oficjalny program pobytu zagranicznych gości rozpoczął się w poniedziałek 30 maja wizytą w Ratuszu Miejskim. W spotkaniu tym wzięli udział Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka i Wiesław Barabasz Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie. Następnie goście wzięli udział we wspólnej kolacji z pozostałymi uczestnikami pleneru malarskiego z Czech i Polski.

Czas spędzony w Paczkowie wypełniony był pracą twórczą, zwiedzaniem zabytków naszego miasta i okolic, spotkaniami, podczas których rozmawiano o dalszej współpracy. Dzięki uprzejmości pana Marcina Biernackiego - właściciela winnicy „HOPLE” w Paczkowie, delegacja miała możliwość zwiedzenia Metamuzeum Motoryzacji i winiarni. Ponadto na zaproszenie Towarzystwa Polsko-Francuskiego, działającego przy Bibliotece Publicznej w Paczkowie, wszyscy uczestnicy pleneru malarskiego oraz przedstawiciele władz gminnych, wzięli udział w integracyjnym grillowaniu w Pałacu Heymanna – Gospodarstwie Agroturystycznym w Ściborzu. W kolejnych dniach reprezentacja z Francji uczestniczyła w obchodach Dni Paczkowa i Święta Województwa Opolskiego. Pobyt w Paczkowie zakończył się wernisażem Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „Sztuka Blisko Nas”,  przygotowanym w Domu Plastyka. Podczas tygodniowej pracy twórczej powstały wspaniałe dzieła sztuki, przedstawiające architekturę i przyrodę Paczkowa. Dla uczestników pleneru był to czas poszukiwania inspiracji w murach naszego miasta, wymiany doświadczeń i nawiązania nowych przyjaźni. Wystawę można podziwiać do końca czerwca 2016 r. w paczkowskim Domu Plastyka.

Przed powrotem do Francji Gerard Bonneau – Przewodniczący Komitetu Miast Partnerskich w spotkaniu z Burmistrzem Arturem Rolką i Przewodniczącym Rady Miejskiej Wiesławem Barabaszem – wyraził swoje ogromne zadowolenie z pobytu w naszym mieście, podziękował za możliwość uczestnictwa w obchodach Dni Paczkowa. Ponadto podkreślił wagę współpracy partnerskiej między miastami i zaprosił samorządowców z Paczkowa do złożenia wizyty w Uzès. Dlatego też w ramach utrzymania zgodnej współpracy Burmistrz Artur Rolka wraz z Towarzystwem Polsko-Francuskim z Paczkowa planują rewizytę we Francji w 2017 r.

Mamy nadzieję, że podczas wizyty pokazaliśmy naszą polską gościnność i życzliwość.

 Serdeczne podziękowania składamy paniom Ewie Łopatce, Barbarze Cichowskiej, Henryce Gwieździe oraz Danucie Lech- Pulit za pełnienie roli tłumacza oraz pani Ewie Pawlinów i pani Halinie Kruszewskiej oraz wszystkim członkom Towarzystwa Polsko-Francuskiego za pomoc w przyjęciu gości.

 

 

 

Wersja XML