Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uwaga silny wiatr!

Ostrzegamy i zwracamy szczególną uwagę mieszkańców Gminy Paczków na występujące silne wiatry.

W związku z powyższym zaleca się:

O wszystkich zdarzeniach, mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi proszę poinformować:
Straż Pożarną, Straż Miejską, Policję, pogotowie energetyczne / gazowe, inne służby.

Wersja XML