Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OSTRZEŻENIE!

Ze względu na niebezpieczeństwo po przejściu nawałnicy nad Paczkowem, apelujemy do mieszkańców by nie wchodzili do parków i na place zabaw (Planty Miejskie wzdłuż murów oraz Aleja Chopina), do momentu sprawdzenia stanu drzew przez odpowiednie służby.  

Obecnie tereny objęte zagrożeniem zostały zabezpieczone, jeżeli skutki nawałnicy zostaną usunięte będą udostępnione mieszkańcom.

Wersja XML