Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego

15 czerwca 2016 r. Państwo Maria i Ignacy Russ- małżonkowie z pięćdziesięcioletnim stażem małżeńskim zostali uhonorowani dyplomami i medalami za długoletnie pożycie małżeńskie.

Dekoracji dostojnych jubilatów, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej, dokonał Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka, w towarzystwie Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Renaty Sobuli. Gospodarz Paczkowa gratulował małżonkom pięknego święta, stawiając ich jako wzór dla młodego pokolenia. Życzymy państwu Russ wielu wspaniałych dni w zdrowiu i miłości.

Dla przypomnienia Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Został ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 r. o orderach i odznaczeniach, a włączony do obecnego systemu odznaczeń państwowych ustawą z 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach.

 

 

 

 

 

 

Wersja XML