Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzanie kryzysowe / OC

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Urząd Miejski w Paczkowie
adres: 48-370 Paczków, ul. Rynek 1
Tel./Fax (77) 431 62 24 wew. 190 
E-mail:

Podstawowe zadania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego realizowane w zakresie zarządzania kryzysowego:


Obrona cywilna:
Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.obronacywilna.png

Zadania obrony cywilnej w czasie wojny:
1. wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie,
2. organizowanie ewakuacji ludności,
3. przygotowanie budowli ochronnych,
4. zaopatrywanie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej,
5. zaciemniania i wygaszanie oświetlenia,
6. organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych,
7. udzielanie poszkodowanym pomocy medycznej,
8. walkę z pożarami,
9. przygotowanie oraz prowadzenie likwidacji skażeń i zakażeń,
10. ochronę żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania,
11. organizowanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności,
12. zabezpieczenie dóbr kultury, urządzeń użyteczności publicznej i ważnej dokumentacji,
13. doraźne przywracania działania niezbędnych służb użyteczności publicznej, w tym pomoc w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej,
14. doraźna pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami,
15. doraźna pomoc w grzebaniu zmarłych.
Zadania w czasie pokoju obejmują:
1. działalność planistyczną i prace organizacyjne,
2. działalność szkoleniową i upowszechniająca w zakresie problematyki obrony cywilnej,
3. przygotowanie ludności  do uczestnictwa w powszechnej samoobronie.

Zasady zachowania się mieszkańców Gminy Paczków w sytuacjach zagrożeń (kliknij):

 

- PDFPowódź (490,23KB)

- PDFPożar (441,63KB)

- PDFŚnieżyca (375,05KB)

- PDFUpały (281,05KB)

- PDFWichura (362,07KB)

- PDFCzad (177,17KB)

- PDFSkażenie promieniotwórcze (148,92KB)

- PDFKatastrofa budowlana (150,35KB)

- PDFGradobicie (172,59KB)

-PDFBurza.pdf (28,38KB)

DOCPORADNIK - PODSTAWOWE ZASADY ZACHOWANIA SIĘ MIESZKAŃCÓW W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (31,50KB)

JPEGNiska emisja.jpeg (69,46KB)

 

Ewakuacja - co robić?

Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Paczków

          Numery alarmowe:

Ważne linki internetowe:
Lokalny System Osłony Przeciwpowodziowej - Powiat Kłodzki (wodoskazy / stany wód)
Serwis pogodowy - www.meteopaczkow.pl
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie
Komenda Powiatowa Policji w Nysie
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nysie
Detektor burzowy

System monitoringu jakości powietrza

Szczepimy się!

Aktualna prognoza pogody dla Paczkowa tutaj.

 

 

Wersja XML