Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Harmonogram spotkań w sołectwach w sprawie zmiany w studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego

Burmistrz Gminy Paczków zaprasza mieszkańców sołectw na spotkania dotyczące zmiany w studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego.

Wersja XML