Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Monitoringu Lasów

Ministerstwo Środowiska informuje, że w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju w latach 2016-2020, będą prowadzone prace konserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów.

Prace terenowe odbywają się corocznie na stałych powierzchniach obserwacyjnych rozmieszconych w sieci 8 x 8 km, które są częścią gęstszej sieci wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu. Prace terenowe będą wykonywane przez pracowników instytutu Badawczego Lesnictwa lub przez osoby upoważnione przez Instytut, w okresie od 1 czerwca do 30 września w latach 2016-2020.

W związku z powyższym informujemy właścicieli lasów niestanowiących właśności Skarbu Państwa o pracach związanych z programem monitoringu lasu i prosimy o umożliwienie osobom upoważnionym przez Instytut Badawczy Lesnictwa wstępu na teren tych lasó i dokonania obserwacji i pomiaró na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

Program monitoringu lasów stanowi element systemu państwowego Monitoringu Środowiska, treść programu dostępna jest na stronie http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/pms

 

Wersja XML