Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

20. rocznica śmierci księdza Franciszka Siekierskiego

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Klub w Paczkowie zaprasza wszystkich Mieszkańców na Mszę Świętą w intencji śp. Księdza Franciszka Siekierskiego - w 20 rocznicę śmierci oraz śp. Rodziców i Rodzeństwa Księdza.
Msza św. zostanie odprawiona w dniu 21 lipca br. (czwartek) o godz. 18:00 w kościele parafialnym w Paczkowie.

Ksiądz Franciszek Siekierski (1907-1996) urodził się w Kolbuszowej, tam też uczęszczał do szkoły powszechnej i do gimnazjum. Po egzaminie dojrzałości studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, natomiast święcenia kapłańskie otrzymał w 1932 r. we Lwowie. W latach 1951-1977 był proboszczem parafii w Paczkowie i pełnił obowiązki wice-dziekana i dziekana dekanatu. W czasie pobytu w naszym mieście, był katechetą tutejszych szkołach i w okolicznych placówkach szkolnych na terenie parafii. Zmarł 22 lipca 1996 r. i został pochowany w Paczkowie.

Ksiądż Franciszek był pierwszym po wojnie proboszczem Parafii Rzymsko-Katolickiej w Paczkowie. Wojna i okupacja sowiecka bardzo bolesnie wpłynęły na losy rodziny Siekierskich. Rodzice i siostry zostały deportowane do Kazachstanu, skąd ojciec księdza Franciszka już nie powrócił, a brat został brutalnie zamordowany w 1944 r. przez nacjonalistów ukraińskich w rejonie Tarnopola.

 

 

 

Wersja XML