Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont drogi przy ul. Górskiej w Paczkowie

W tym roku Gmina Paczków wraz z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji dokończyła budowę kolektora sanitarnego do budynku znajdującego się na końcu ulicy Górskiej, zamykając całkowite skanalizowanie na tej ulicy. Koszt budowy przyłącza wyniósł 7.500 zł. Ponadto przy ul. Górskiej trwa remont drogi o długości 383,70 m2 na łączną kwotę 30.000 zł. Inwestycja polegała na  wykonaniu nowej nawierzchni  asfaltowej oraz ciągu pieszego do kładki z kostki betonowej, a także regulacji studzienek kanalizacyjnych oraz zaworów wodociągowych i gazowych. Zdemontowana kostka kamienna zostanie wykorzystana do uzupełnienia ubytków na innych drogach w Gminie Paczków. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy ulic Górskiej, Kościuszki i 3 - go Maja, będą mieli dogodne dojście do centrum miasta. Środki finansowe na budowę kolektora oraz przebudowę drogi pochodzą z budżetu gminy Paczków.

 

 

 

Wersja XML