Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gra miejska "Spotkanie z historią"

Zapraszamy dzieci i dorosłych na grę fabularną "Spotkanie z historią", zakończoną spektakularną "Bitwą na jaja". Gra miejska odbędzie się 6 sierpnia 2016 roku (sobota) o godz. 1600 pod ścieżką na murach (Brama Nyska).

Projekt współfinansowany przez Gminę Paczków w ramach zadania publicznego "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego".

Wersja XML