Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lokalny Program Rewitalizacji

Chcesz mieć wpływ na to, jak wygląda miejsce w którym żyjesz?

Pragniemy Państwa poinformować,

iż Miasto Paczków przystąpiło do opracowywania

Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR)

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. LPR jest dokumentem, który umożliwi Miastu odpowiednie prowadzenie skoncentrowanej terytorialnie oraz przemyślanej rewitalizacji.

Dzięki przeprowadzeniu rewitalizacji ‑ zaplanowaniu i podjęciu odpowiednich działań, poprawi się jakość życia mieszkańców z najbardziej zdegradowanego obszaru Miasta.

Dodatkowo uchwalenie Lokalnego Programu Rewitalizacji umożliwi Miastu ubieganie się o dofinansowanie na część prac ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego.

Zachęcamy również do zgłoszenia inwestycji, które planują Państwo realizować, a które mogą przyczynić się do rozwiązania problemów w Mieście oraz do podniesienia jakości życia mieszkańców. Wszystkie zgłaszane przedsięwzięcia zostaną zgromadzone oraz ocenione pod kątem możliwości ujęcia ich aktualizacji dokumentu. Projekty proszę zgłaszać do dnia 12 sierpnia 2016r. drogą elektroniczną - wysyłając załączony formularz na adres: , bądź składając go w formie tradycyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (Rynek 1, 48-370 Paczków). 

Zapraszamy Państwa do współpracy przy tworzeniu tego dokument na każdym jego etapie.

W najbliższym czasie skierujemy do Państwa ankietę, która pomoże zdiagnozować problemy mieszkańców. Ankieta umożliwi również otwartą ocenę dotychczasowych prac. Wypełnienie ankiety będzie możliwe za pośrednictwem strony WWW Urzędu oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (Rynek 1, 48-370 Paczków).  Już teraz zachęcamy do jej wypełnienia.

W połowie sierpnia odbędą się spotkania z mieszkańcami mające na celu analizę problemów obszaru zdegradowanego oraz debatę nad planowanymi działaniami rewitalizacyjnymi.

 

Wspólnie zaplanujmy rewitalizację Paczkowa!

Masz pytania, wątpliwości, sugestie?

Zapraszamy do kontaktu z:

Formularz zgłoszeniowy:

DOCXformularz zgłoszeniowy przedsięwzięć LPR Paczków.docx

 

Projekt finansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15 % ze środków krajowych i w 85 % ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego

Pomoc Techniczna 2014-2020

Wersja XML