Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Msza ku pamięci charyzmatycznego duszpasterza

W ubiegły czawrtek (21.07.2016) odbyła się msza święta w intencji pierwszego powojennego proboszcza parafii w Paczkowie, ks. Franciszka Siekierskiego, w 20. rocznicę jego śmierci oraz za śp. Rodziców i Rodzeństwo księdza.

Ks. Franciszek Siekierski to postać silnie związana z Paczkowem, chociaż młodszemu pokoleniu niemal zupełnie nieznana. Urodził się 9 lutego 1907 roku w miejscowości Kolbuszowa, w obecnym województwie podkarpackim. Tam uczęszczał do gimnazjum, zdając egzamin maturalny w 1926 roku. Studia filozoficzno-teologiczne odbył na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. 26 czerwca 1932 roku przyjął święcenia kapłańskie;w następnych latach pracował w parafiach diecezji lwowskiej jako wikariusz proboszcza. Rok przed wybuchem II Wojny Światowej został mianowany kapelanem Wojska Polskiego w stopniu kapitana.

Po wybuchu wojny ks. Franciszek był więziony przez NKWD we Lwowie, a po wyjeździe do Generalnego Gubernatorstwa aresztowany i internowany przez Gestapo w więzieniu na Montelupich w Krakowie.

Wojna nie oszczędziła także rodziny księdza. Rodzice oraz siostry zostały zesłane do Kazachstanu. Brat Władysław, również ksiądz, zginął tragicznie zamordowany przez ukraińskich powstańców w 1944 roku. Z zesłania nie wrócił ojciec księdza, Edmund. Spoczywa w Semeju, w północno-wschodnim Kazachstanie (dawny Semipałatyńsk).

Podczas uroczystości 50-lecia kapłaństwa, które ksiądz Franciszek obchodził w 1982 roku jako proboszcz parafii Św. Jana Ewangelisty w Paczkowie, biskup wyróżnił go tytułem radcy duchownego ad honorem. Na mszę jubileuszową przybyli licznie goście, duchowieństwo oraz mieszkańcy.

Pierwszy powojenny proboszcz parafii Św. Jana Ewangelisty w Paczkowie na emeryturę przeszedł w wieku 70 lat- na własną prośbę- z powodu pogarszającego się stanu zdrowia. Ostatnie lata ksiądz Siekierski spędził w Nowym Sączu.

Został pochowany 25 lipca 1996 roku w grobowcu rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Paczkowie. Obrzędom pogrzebowym księdza przewodniczył opolski biskup pomocniczy Jan Kopiec.

W czwartkowej mszy w intencji charyzmatycznego duszpasterza i jego rodziny, uczestniczyli między innymi członkowie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich z Klubu w Paczkowie, radni oraz burmistrz gminy, pan Artur Rolka, który na zakończenie uroczystości odczytał biogram pierwszego proboszcza oraz podziękowania  dla przybyłych wiernych.

Mszę w 20. rocznicę śmierci księdza proboszcza zamówiło Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Klub w Paczkowie.

 

     

     

 

 

Wersja XML