Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór wniosków na dofinansowanie

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Środki można pozyskać przede wszystkim na: 

1)wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne ;

 2) wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm;

3) wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi, dostępnymi pod adresem: http://rpo.opolskie.pl/?p=17653

Wersja XML