Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

List otwarty do Rolników

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpiecznia Społecznego, pan Jacek Dubiński, przestrzega przed nieuwagą i prosi o właściwą organizację pracy w gospodarstwach rolnych. Zapraszamy do zapoznania się z listem otwartym do Rolników:

PDFKRUS.pdf (598,81KB)
 

Wersja XML