Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dotacje na rozpoczęcie działalności

Planujesz założyć działalność gospodarczą i szukasz pieniędzy na start?

Pomyśl o dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie!

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

W ramach naboru planuje się przyznać 35 dotacji.

O dotację mogą ubiegać się osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie jako bezrobotne dla których został ustalony I lub II profil pomocy, które do tej pory nie otrzymały bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej i nie posiadały wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania zakończyły działalność gospodarczą w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Maksymalna kwota dotacji o jaką można wnioskować wynosi: 17 000 zł.

Termin składania wniosków: od 05.09.2016 r. do 09.09.2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznania środków można uzyskać pod  

Szczegółowych informacji udziela:

Patrycja Sałęga

Specjalista ds. programów

 

p.salega@pup.nysa.pl

pok. 20 II piętro, tel. 77 4489947

Wersja XML